Home

De stichting Hora is de rechtsopvolger van de vereniging H.O.R.A. De letters staan voor Herstellingsoord Rustbehoevende Ambtenaren. Oorspronkelijk luidde de naam van de vereniging: “Vereeniging tot Ondersteuning van Burgerlijke Ambtenaren en Beambten in ’s Rijks Dienst”. Deze vereniging kreeg op 22 januari 1909 Koninklijke goedkeuring.

De toenmalige “Vereeniging ….” had als doel :

  • het verlenen van financiële ondersteuning aan de leden die buiten hun schuld in financiële moeilijkheden verkeren;
  • het oprichten en exploiteren van één of meerdere herstellingsoorden;
  • het oprichten van een voorschotbank.

Het herstellingsoord in Ede

HORA Ede

De vereniging begon in een tijd met weinig tot geen sociale voorzieningen en ook ambtenaren waren aangewezen op “bedellijsten” die meelevende collega’s lieten circuleren. Hierdoor ontstond de noodzaak tot financiële ondersteuning. Ook ontbrak het aan goede medische zorg na ziekte.
Daarom liet de “Vereeniging” een herstellingsoord aan de rand van de Veluwe, gelegen in de gemeente Ede, bouwen. Vanaf 1923 konden de leden van de “Vereeniging….” daar terecht. Een dergelijk idee was niet nieuw. Verschillende beroepsorganisaties kenden een dergelijke voorziening , o.a. het herstellingsoord voor onderwijzers in Lunteren. Het oord in Ede had als doel als rustoord te dienen voor hen die herstellende waren van een ingrijpende ziekte. Ook ontstonden in die tijd specifieke herstellingsoorden voor tuberculosepatiënten.

De verkoop van het herstellingsoord

Het herstellingsoord voorzag destijds in een duidelijke behoefte. De sociale voorzieningen werden echter steeds beter en ook niet-ambtenaren gingen gebruik maken van de opvang in het herstellingsoord. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het herstellingsoord gevorderd (in 1944) om als noodhospitaal te dienen.

In ruim een halve eeuw veranderde er veel, ook in de ambtenarenwereld. Hogere lonen, kinder- en vakantietoeslagen en betere medische voorzieningen zorgden voor onder-bezetting in het herstellingsoord. Bovendien rezen de kosten van het herstellingsoord de pan uit en besloot het bestuur tot verkoop in 1968. Echter tot op de dag van vandaag blijft de naam HORA in ere, doordat Ede een Horabos, een Horalaan, een Horaplantsoen, en een Horapark kent. Het gebouw is nog steeds in gebruik.

HORA, anno 2017

De ondersteuning van de HORA bestaat tot op heden uit het verlenen van financiële steun, hetzij bij opname in één van de andere herstellingsoorden in Nederland, hetzij voor de aanschaf van medische voorzieningen en/of hulpmiddelen. Daarnaast wordt financiële ondersteuning bij vakanties en andere voorzieningen verstrekt. Daarnaast ondersteunt de Stichting kleine projecten die een bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in het algemeen.
Kende de ”Vereeniging” destijds een eigen kantoor, nu is de administratie ondergebracht bij Stichting Allegoeds in Lunteren die onder meer vakantieweken voor ouderen organiseert.

Allegoeds_Groepshotel_Het_Bosgoed_-_vijver_en_tuin

Contribuanten

Aanvankelijk kende de vereniging leden, maar bij wijziging van vereniging H.O.R.A in stichting Hora werden de leden contribuanten. De contribuanten betalen een bescheiden bijdrage per jaar en kunnen daarvoor gebruik maken van diverse voorzieningen. Tegen een gereduceerd tarief kunnen zij verblijven in een herstellingsoord. Daarnaast biedt de HORA de contribuanten nog andere voorzieningen, zoals bijdragen in de kosten van ziekte of handicap, kosten van medische hulpmiddelen, korting op vakantieweken voor ouderen en korting op een verblijf in een vakantiehuisje aan. Jaarlijks organiseert de HORA uitjes voor de contribuanten

DSC_5744 verkleindDSC_5734 verkleind

HORA uitje 2013 (94)